Sessie 01

 

Role of Science Communication in Societal Challenges: International Perspectives

Door Pedro Russo (voorzitter), Sara Schultz, Steve Pompea en Tibisay Sankatsing Nava

Engelstalige sessie – In de praktijk bereiken activiteiten om publieke betrokkenheid te vergroten niet iedereen in dezelfde mate. Het betrekken en meekrijgen (sociale inclusie) van groepen die normaal moeilijk worden bereikt, is een van de grootste uitdagingen voor wetenschapscommunicatoren, onderzoekers, beleidsmakers en financiers.

Deze sessie onderzoekt hoe wetenschapscommunicatie kan bijdragen aan een meer sociaal geïntegreerde samenleving aan de hand van relevante voorbeelden uit binnen- en buitenland, gericht op verschillende doelgroepen en over verschillende onderwerpen. We kijken kritisch naar de rol van wetenschapscommunicatie bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen, identificeren goede methoden en trekken parallellen tussen effectieve internationale en nationale initiatieven voor publieke betrokkenheid met sociale relevantie.

Download de presentatie Best Practices in Science Education Projects for Native American Communities

Physics for all - natuurkunde in vluchtenlingenopvanglocaties

Sara Schultz (Deutsche Physikalische Gesellschaft)

Physics for all is een project van de Duitse Natuurkundige Gemeenschap (DPG) en de Geor-Augustus-Universiteit Göttingen. Het project is gebaseerd op het idee dat natuurlijke verschijnselen universeel zijn. Spelen met natuur en het doen van experimenten zijn menselijk behoeften, die onafhankelijk zijn van land, geloof, leeftijd en geslacht. Door simpele experimenten te doen, introduceren we natuurkunde op speelse wijze bij kinderen en jonge mensen in vluchtelingenopvanglocaties. Met hulp van veel vrijwilligers hebben we het project op meer dan vijftig plekken en scholen in heel Duitsland uitgerold.

Download de presentatie Physics for all

Best practices in wetenschapseducatieprojecten voor Inheemse Amerikaanse gemeenschappen

Steve Pompea (National Optical Astronomy Observatory, USA)

Het is mogelijk om de stemmen van inheemse culturen in science musea te laten horen. Dat hebben de projecten Cosmic Serpent: Bridging Native and Western Learning in Museum Settings en Native Universe: Indigenous Voices in Science Museums laten zien. Deze projecten gaven ook inzicht in hoe wetenschapscommunicatoren en –educatoren het beste kunnen samenwerken met studenten met een inheems achtergrond en het publiek. In deze presentatie gaan we in op de bruggen die de U.S National Optical Astronomy Observatory probeert te slaan over de kloof die mogelijk ontstaat bij de samenwerking met inheemse gemeenschappen.

 

Lokale betrokkenheid met archeologie- en erfgoedonderzoek vergroten

Tibisay Sankatsing Nava (Universiteit Leiden)

Een van de grootste uitdagingen bij het beheer van Caribisch erfgoed is het vergroten van de lokale betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor lokaal erfgoed. Enkele uitzonderingen daargelaten ziet de huidige multi-etnische Caribische maatschappij de pre-koloniale Indiaanse bevolking als fundamenteel anders. Het project ERC-Synergy NEXUS1492 herschrijft de Caribische geschiedenis vanuit het perspectief van de Amerindiaan en onderzoekt hoe het inheemse verleden op positieve wijze kan worden opgenomen in de hedendaagse Caribische cultuur. NEXUS1492 betrekt lokale gemeenschappen bij onderzoek en educatie, om zo het publieke draagvlak te vergroten en bij te dragen aan een duurzame toekomst voor Caribisch erfgoed.

 

 

 

Sessie 01 - Sessie 02 - Sessie 03 - Sessie 04 - Sessie 05 - Sessie 06 - Sessie 07 - Sessie 08 - Sessie 09

Sessie 10 - Sessie 11 - Sessie 12

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren