Sessie 05

 

Cijfers over gezondheid en zorg:

hoe zorgen we dat ze een eerlijke boodschap vertellen?

Door Reinie Gerrits (voorzitter), Pim Bellinga, Thijs Gillebaart, Joost van Kasteren, Mariska van Blankers en Mark Nielen

Dagelijks worden we geconfronteerd met allerlei cijfers over uiteenlopende onderwerpen, van de gezondheidszorg en het klimaat tot de economie. Deze cijfers wekken snel de indruk van objectiviteit, maar worden helaas vaak in een verkeerde context geplaatst. En dat is gevaarlijk, want cijfers kunnen misleiden, en ons zelfs manipuleren, wanneer ze onzorgvuldig worden gecommuniceerd.

Hoe gaan we om met cijfers in een wereld vol 'alternative facts'? Tijdens deze sessie gaan we met een panel van wetenschappers, wetenschapsjournalisten en wetenschapscommunicatoren hierover in discussie aan de hand van stellingen.

Download de presentatie Cijfers over gezondheid en zorg: hoe zorgen we dat ze een eerlijke boodschap vertellen?

Joost van Kasteren
Joost is wetenschapsjournalist en voorzitter van de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie Nederland (VNW). Hij richt zich op (bèta-)wetenschap, techniek en landbouw. In zijn werk hecht hij grootte waarde aan kritische, feitelijke en respectvolle journalistiek. Daarbij pleit hij voor de verantwoordelijkheid van de wetenschapsjournalist om uit te leggen aan het publiek hoe wetenschap te werk gaat en welke belangen rondom onderzoek spelen.

Pim Bellinga
Pim is samen met Thijs Gillebaart oprichter van I Hate Statistics: wij maken statistiek weer sexy! Hun missie is data en statistiek toegankelijk en begrijpelijk te maken. Online en voor iedereen, maar vooral voor degenen die nu denken: 'ik haat statistiek!' Ze zijn begonnen studenten op universiteiten en hogescholen online te ondersteunen. Met hun project SnapStat helpen zij nu ook journalisten en krantenlezers bij het beter interpreteren van data en statistiek. Zoals mensen ooit gevochten hebben voor algemene geletterdheid, zo vechten zij nu voor algemene gecijferdheid!

Mariska van Blankers
Mariska werkt bij het RIVM bij het Centrum Kennisintegratie Volksgezondheid en Zorg en is projectleider van De Staat van Volksgezondheid en Zorg (kortweg Staat VenZ). De Staat VenZ presenteert kerncijfers die worden gebruikt voor de monitoring en verantwoording van het VWS-beleid. Het wordt gemaakt door acht samenwerkende kennisinstellingen onder leiding van het RIVM. Mariska’s doel binnen de Staat VenZ is het helder communiceren van eenduidige en actuele cijfers.

Mark Nielen
Mark werkt op het NIVEL als senior onderzoeker/epidemioloog binnen de themagebieden NIVEL Zorgregistraties eerste lijn en Huisartsgeneeskundige zorg. Hij richt zich op cijfers over morbiditeit en zorggebruik in de huisartsenpraktijk, kwaliteit van zorg voor chronisch zieken en preventie van leefstijl gerelateerde aandoeningen. Hij heeft daarnaast een aanstelling bij het RIVM, waar hij onder meer betrokken is bij VZinfo en de Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ).

 

Sessie 01 - Sessie 02 - Sessie 03 - Sessie 04 - Sessie 05 - Sessie 06 - Sessie 07 - Sessie 08 - Sessie 09

Sessie 10 - Sessie 11 - Sessie 12

qr code scannen
 qr code scannen