Sessie 09


De maatschappelijke impact van wetenschap: over het meten, aanpak en resultaten

Door Anika Duut van Goor (Aesis Network) en Claar-els van Delft (Science Works)

In de afgelopen jaren zijn er binnen en buiten Nederland beleidsinstrumenten, instituties en programma’s ontstaan voor het demonstreren en optimaliseren van maatschappelijke impact van wetenschap. Denk aan het Nederlandse Standaard Evaluatie Protocol, het Research Excellence Framework (VK) en de National Science Foundation (VS). Ook wordt een groeiend aantal groepen stakeholders hierbij betrokken, zoals onderzoekers en onderzoeksmanagers, beleidsmakers, en maatschappelijke partners.

ScienceWorks en het Aesis Network houden zich bezig met het structureren en professionaliseren van de ontmoetingen tussen al deze stakeholders. Zij faciliteren platformen voor de belangrijkste discussies over het meten van maatschappelijke impact, strategieën en beleidsvorming. 

In deze sessie leggen we de deelnemers een aantal van de hedendaagse leidende vraagstukken voor:

  • Waar is harmonisering gewenst en waar juist diversifiëring van impact-definities tussen verschillende disciplines
  • Hoe kunnen we belangen van meerdere stakeholders verbinden in één onderzoeksstrategie?
  • De rol van onderwijs en van civil society

Download de presentatie De maatschappelijke impact van wetenschap: over het meten, aanpak en resultaten

 

Sessie 01 - Sessie 02 - Sessie 03 - Sessie 04 - Sessie 05 - Sessie 06 - Sessie 07 - Sessie 08 - Sessie 09

Sessie 10 - Sessie 11 - Sessie 12

qr code scannen
 qr code scannen