Sessie 11


De impact van de Nationale Wetenschapsagenda:

terugblik en vooruitblik

Door Jeroen Wiegertjes (voorzitter), Marleen Groen, Colette Bos, Dimitri Mau Asam en Martin Pronk

Er kwamen bijna 12.000 vragen binnen toen het publiek vragen mocht inzenden voor de Nationale Wetenschapsagenda. Nu zijn die vragen omgezet naar een portfolio van 25 routes, waaraan een investeringsagenda is gekoppeld. Daarnaast is er een digitale agenda waarin een eigen route worden kan uitstippelen.

Tijdens deze sessie blikken we, met de sessiedeelnemers, kritisch terug op het proces: Hoe zijn de keuzes voor de communicatie rondom de agenda tot stand gekomen? Wat zijn de resultaten van de routes? Hoe is het publiek betrokken? En hoe is de wetenschapscommunicatie betrokken?

Ook kijken we tijdens de sessie vooruit naar de volgende fase: wat zijn de plannen, en welke kansen biedt dit traject in de toekomst voor wetenschapscommunicatie? Zijn er nu al voorbeelden waar we wat van kunnen leren?

Download de presentatie De impact van de NWA

Colette Bos
Colette is sinds 1 oktober 2016 coördinator van het Secretariaat Nationale Wetenschapsagenda. Na haar onderzoek over de invulling van maatschappelijke doelen in wetenschapsbeleid is zij gaan werken bij het secretariaat van de Nationale Wetenschapsagenda. Daarnaast werkt zij bij het domein Sociale en Geesteswetenschappen van NWO, waar zij verantwoordelijk is voor het JPI Urban Europe programme.

Marleen Groen
Marleen werkt sinds de start van de Nationale Wetenschapsagenda bij het Secretariaat. Zij heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de agenda, het Portfolio voor onderzoek en innovatie en de website. Sinds 1 oktober 2016 is zij er verantwoordelijk voor de communicatie.

Dimitri Mau-Asam
Dimitri heeft gestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en is sinds maart 2015 Art Director bij de Nationale Wetenschapsagenda. Hij is verantwoordelijk voor de branding van de Nationale Wetenschapsagenda, de Portfolio en de Investeringsagenda. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de huisstijl voor het Platform voor Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI), de re-branding en beeldcommunicatie voor NORFACE en de conceptontwikkeling en vormgeving van het Nationaal Plan Open Science.

Martin Pronk
Martin werkt als zelfstandig adviseur aan projecten op het snijvlak van on- en offlinecommunicatie. Hij is vanaf februari 2015 als projectmanager en adviseur betrokken bij de Nationale Wetenschapsagenda. Martin adviseert en realiseert voor diverse opdrachtgevers projecten op het gebied van digitale transitie en (online)samenwerken. Zo is hij onder meer betrokken bij de uitvoering van de Human Capital Agenda van de Topsector Water in opdracht van het ministerie van I & M.

 

Sessie 01 - Sessie 02 - Sessie 03 - Sessie 04 - Sessie 05 - Sessie 06 - Sessie 07 - Sessie 08 - Sessie 09

Sessie 10 - Sessie 11 - Sessie 12

qr code scannen
 qr code scannen