Impressie van sessie 08

 

De Knowledge Mile; een community rondom onderzoek

Marloes Voskuilen (Hogeschool van Amsterdam), Sabine Niederer (Hogeschool van Amsterdam), Matthijs ten Berge (Amsterdam Creative Industries Network) en Maarten Terpstra (Knowledge Mile)

 

De Knowledge Mile is een mooi voorbeeld van een samenwerking, geïnitieerd door de drie Amsterdamse hogescholen met een grote vliegwiel-effect. Ooit ‘de lelijkste straat van Amsterdam’ wordt in overleg met bewoners, bedrijven en studenten omgevormd naar een open laboratorium voor innovatieve ideeën om de stad leefbaarder en bruisender te maken. De sprekers willen mensen verbinden en samen met hen zoeken naar een gemeenschappelijke belang. Zodoende ontstaat er, zonder een duidelijk vooraf gestelde agenda, een veelheid aan projecten en tests.

Er vinden allerlei bijeenkomsten plaats om ideeën te ontwikkelen en de waardering ervoor te meten: meet-ups, afstemmingen met de gemeente, pop-instant crowdfunding events etc. Projecten lopen uiteen van bier van regenwater i.s.m. Waternet, tot het toekomstige Knowledge Station Amstel i.s.m. NS. Een van de belangrijkste projecten is het Knowledge Mile Park, de vergaande vergroening van de straat.

De organisatie achter de Knowledge blijft continu peilen wat bewoners en andere stakeholders vinden van verschillende thema’s en gebruikt daar zeer creatieve, visuele methodes voor. Zo zorgen ze ervoor dat mensen zich gehoord en gezien voelen en (nog meer) betrokken raken.

Ook ondernemers hebben de Knowledge Mile omarmd. Inmiddels is het gebied als een bedrijfsinvesteringszone benoemd en hebben bedrijven een toezegging gedaan om structurele investeringen te doen in het project.

In de sessie wordt duidelijk hoe je door het zoeken naar gedeelde belangen mooie projecten kunt laten ontstaan onder een paraplu, die elkaar versterken.

 

Download de presentatie Knowledge Mile

 

Impressie keynote Kellie Liket - Impressie keynote George Marshall - Impressie 01 - Impressie 02 - Impressie 03 - Impressie 04 - Impressie 05 - Impressie 06 - Impressie 07 - Impressie 08 - Impressie 09 Impressie 10 Impressie 11 Impressie 12

Terug naar overzicht van impressies

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren