Impressie van sessie 09

 

De maatschappelijke impact van wetenschap: over het meten, aanpak en resultaten

Anika Duut van Goor (Aesis Network) en Claar-els van Delft (Science Works)

 

Claar en Annika zijn zelf niet werkzaam in de WTC, maar wel met Societal Impact bezig. Wat gebeurt er in de wereld maatschappelijke impact? Wat zijn de debatten?

Claar-Els: werkt op gebied innovatie en versterken innovatie.
Anika: AESIS Brengt mensen bij elkaar, expertise delen met elkaar.
Werkgebied aanwezigen zaal: vooral universiteit, paar museaal. 

Geschiedenis
Societal impact is vrij jonge discipline. In de kinderschoen.Tot jaren 80 scheiding wetenschap en bedrijfsleven groot. Beta studies en industrie vanaf jaren 80 meer samen optrekken: technology transfer offices> Engeland is leading.

Jaren 90: ontstaan van Science Parks. Vanaf 2000: open innovation/valorisatie. Valorisatie gaat tegenwoordig ook over alfa en gamma. Laatste 10 jaar spreekt men over maatschappelijke impact.  
  
Societal Impact heeft veel labels:
Scienceworks: tech transfer, knowledge transfer, knowledge dissimination. 
Vraag aan publiek: Wat is Societal Impact? Gebruikelijk begrip aan universiteiten? 
Antwoorden: collega's UvA noemen het vaak outreach.

Wat zeggen Claar en Annika: Societal Impact (SI) is breed en complex en over verschillende domeinen: wetenschap, samenleving, mensen en kwaliteit van leven, public awareness.  
Societal impact is moeilijk te operationaliseren, verschilt per discipline.

Definities Societal Impact: 

 • Kan alles zijn dat niet direct academische impact is.
 • Moet aantoonbaar zijn 
 • Interactief en twee kanten op 

Rathenau zegt: kijk naar de valorisatie paragraaf NWO. NWO zegt ook: Impact kan ook zijn je hebt impact bij andere disciplines. SI: heeft veel verschillende definities, maar veel daarvan bevatten dezelfde kernwaarden. 

Wie zijn stakeholders van SI
Vraag aan publiek: wie heeft ermee te maken, wat zijn de stakeholders? 
Antwoorden universitaire aanwezigen: 

 1. Patiënten, mantelzorgers, maar ook de leek op een verjaardag, 
 2. Expertise centrum onderwijs: breed 
 3. Hangt af van je onderzoeksproject  


Stakeholders voor SI volgens sprekers: 
Universiteiten, policy makers, onderzoeksfinanciers, soms privaat, consumenten, klanten, maatschappelijke instellingen,: kort: complex en ingewikkeld netwerk. 

Hoe meten we SI?
Vraag aan publiek: wat zou je willen meten? wat zijn de problemen bij metingen? 
Antwoord: 

 • Persaandacht is maatschappelijke impact
 • Onderzoekers treden naar buiten 

Voor wie is het geen issue? Voor niemand

Waarom meten we?

 • Wat werkt in fondsenwerving 
 • Positie bepalen van universiteiten; hoe goed zijn we in SI 
 • Binnen universiteit; welke afdelingen doen het goed

Hoe meten we de impact? 
Indicatoren zijn: Tech transfer, Tellen start ups, licenties, banencreatie.
Aanvullen met andere indicatoren: media, hoe vaak in beleidsstukken, mensen uni in advisory boards, Prijzen gewonnen, vermelding in media. 
Theoretisch allemaal te meten, maar arbeidsintensief. 
Verschillen universiteiten onderling, je kunt kijken naar publicaties, licenties, inkomsten door licenties,  

 • SI is speelt in veel verschillende maatschappelijke domeinen, complex
 • SI is voor bijna alle maatschappelijke domeinen relevant 
 • SI meten is op verschillende manieren mogelijk, afhankelijk van het doel organisatie stel je de indicator vast
 • WTC effecten meten in het kader van SI is voor veel typen activiteiten lastig. Op het niveau waarop je de impact echt wilt weten. Bijv. effect op instroom studenten. 

Volgens Sprekers: WTC zou zich veel meer moeten realiseren dat je werkt in een maatschappelijke ecosysteem. Via impactmetingen meet je hoe de wereld zich ontwikkeld en wat de impact van wetenschap hierop is. 

Er zijn veel SI indicatoren, maar veel effecten zijn niet meetbaar. Kwalitatieve data verzamelen is lastig, maar wel relevant want het gaat juist om dit soort inzichten. Koppel het vooral ook aan de doelen van je organisatie en ga vanuit daar de indicatoren bepalen.  

 

Download de presentatie De maatschappelijke impact van wetenschap: over het meten, aanpak en resultaten

 

Impressie keynote Kellie Liket - Impressie keynote George Marshall - Impressie 01 - Impressie 02 - Impressie 03 - Impressie 04 - Impressie 05 - Impressie 06 - Impressie 07 - Impressie 08 - Impressie 09 Impressie 10 Impressie 11 Impressie 12

Terug naar overzicht van impressies

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren