Impressie van sessie 10

 

Persbenadering: een top 10 van successen

David Redeker (voorzitter), Marieke Baan (NOVA), Barry van der Meer (TU/e), Jacqueline de Vree (UvA), Ivo Jongsma (TU/e), Michel van Baal (TU Delft), Janneke Visser (KNAW), Nadine Böke (Nederlands Kanker Instituut), Jacco Neleman (EUR), Marc van den Broek (AMC), Inès van Arkel (Universiteit Leiden)

 

Voorzitter David Redeker vertelde dat de massamedia tegenwoordig gewoon nog steeds heel erg belangrijk zijn om impact op mensen te krijgen. Daarom presenteren 10 wetenschapsvoorlichters ieder 10 succesverhalen in 4 minuten. En alle mislukkingen? Die komen volgend jaar!

Bert Blocken en windonderzoek in het wielrennen
De eerste spreker was Barry van der Meer van de TU/e. Hij vertelde over een succesverhaal over wielrennen, de volgauto’s en windtunnels, en had daarbij 4 kernpunten waardoor zijn verhaal een succes werd. Punt 1 was timing. Het nieuws werd bewaard tot er een actualiteit was waar op ingehaakt kon worden; de Tour de France. Punt 2 was het afstemmen op bepaalde media; de onderzoeker had een Vlaamse achtergrond en daardoor deed het bericht het bij de Belgische media goed. Het derde punt was impact. Het onderzoek en het persbericht droeg er aan bij dat de regels voor volgauto’s in het wielrennen werden aangescherpt. Het 4e punt was een persoonlijk gewin.

Over een bericht dat Kamerleden beïnvloedde
Als tweede volgde Janneke Visser van de KNAW en het Rathenau Instituut. Haar doel was om de politiek te beïnvloeden met de pers. Zij vertelde dat, naast dat het onderwerp interessant was, het bericht vooral goed getimed was met een ander uitgebracht rapport over het onderwerp. 

Maaike Kroon en het trekken van talent
De 3e spreker was Ivo Jongsma van de TU/e met het bericht over Maaike Kroon die de New Scientist prijs won voor Nederlands wetenschappelijk toptalent en kort daarna naar het buitenland vertrok. Haast bij toeval vond hij steeds de juiste mensen die hij nodig had om niet alleen een lollige verhaal (al het Nederlands talent vertrekt naar het buitenland), maar ook een diepere laag te vertellen.

Kleinste harddisk ooit
De 4e spreker was Michel van Baal van de TU Delft. Hij vertelde niet over de harddisk zoals in het programma stond, maar over de hyperloop en de wedstrijd van SpaceX. Dit vond hij een leuker verhaal om te vertellen, omdat het een drama leek te worden. Succesverhalen zijn ook vaak toeval. Hyperloop was een wedstrijd en het zou awesome worden, maar een week te voren had hij nog helemaal geen informatie er over. En dat is onhandig als persvoorlichter. Hij wist niks, dus ging hij maar beeldmateriaal halen. Dan had hij in ieder geval dat. Met cameraman Bill ging hij op pad en daarna was het wachten tot hij wist wanneer het nieuws werd en hij er mee naar buiten kon. En dat was een dag voor het grote evenement. De studenten uit Delft wonnen. Soms valt er niet te plannen en moet je improviseren!

Borstkanker
De 5e was Nadine Böke van het Antonie van Leeuwenhoek – Nederlands kanker instituut. Zij vertelde over een verhaal dat zichzelf verkocht. Het ging over borstkanker en dat is voor alle vrouwen relevant. Daarnaast werd het uitgebracht toen een deel van het onderwerp actueel was. Ook had het bericht een positief einde. Er was niks anders gedaan dan verspreiden via Eurekalert en het werd verrassend goed opgepakt, ook in het buitenland.

Erik Verlinde en emergente zwaartekracht
De 6e spreker was Jacqueline de Vree van de UvA. Haar bericht ging over Erik Verlinde en de emergente zwaartekracht. Zij bracht het persbericht uit op de vooravond van de Amerikaanse verkiezingen, omdat het paper van Verlinde toen gepubliceerd werd. Er was angst om ondergesneeuwd te worden door het Amerikaanse nieuws, maar dat gebeurde toch niet. De onderzoeker wilde echter wel ondergesneeuwd worden. Een minuut voor de deadline van Archive is de pers in gang gezet en ging het balletje rollen. Internationaal kreeg het minder aandacht dan in Nederland, omdat de hype al eerder in Nederland begon. We hadden hier een build-up aan spanning. Ze moest wachten tot het paper er was voor het nieuws kon worden.

De voorzitter merkt op dat een week na het uitkomen van het persbericht het nieuws nog steeds actueel was, dit in tegenstelling tot wat meestal gedacht wordt.

Langer doorwerken
De 7e spreker was Jacco Neleman van het Erasmus (EUR) met een bericht over langer doorwerken. Normaal publiceer je een persbericht met 1 boodschap. Wij hebben Dat anders gedaan, met een promovendus die duidelijk 2 boodschappen had. Een van die 2 haakte in op een actualiteit. Ze hadden 1 persbericht met 1 sterke en 1 halve boodschap kunnen doen, maar het werd een AB test voor het persbericht.

Bescherminsfactor tegen HIV ontdekt
De 8e spreker was Marc van den Broek van het AMC. Zijn succesverhaal ging over de ontdekking van de beschermingsfactor voor HIV. Ze hebben gewoon een simpel persbericht eruit gestuurd. Er zijn te weinig goede persberichten en te veel slechte. Ze hoefden niks te plannen maar hadden wel een leuk onderwerp met leuke metaforen en termen. Iedereen was er happy mee. Het belangrijkste punt was dan je een goed persbericht niet hoeft te verkopen, want dat doet gewoon z'n werk. De meeste persberichten zijn alleen gewoon heel slecht. Stuur daarnaast niet te veel persberichten rond. Ook zij maakten echter een fout: ze hadden geen Engelse vertaling van hun bericht.

Astronomen vinden bron mysterieueze snelle radioflits
Spreker nummer 9 werd Marieke Baan van NOVA. Zij vertelde over het bericht met de titel: Astronomen vinden bron mysterieuze snelle radioflits. Dit bericht hebben ze gepresenteerd op de grootste Amerikaanse sterrenkundige conferentie van het jaar. In het buitenland werd het daardoor een groot succes, maar in Nederland was er maar medium enthousiasme. Toen de persvoorbereiding moest komen waren de onderzoekers nog bezig met hun papers, waardoor ze dus moesten wachten voor het naar buiten gebracht kon worden. Persvoorlichters waren zo gefocust op USA dat het met NL verwaterde en daarnaast ligt de NL media stil rond de kerst.

Verrassingsspreker
De 10e spreekster was een verrassing. Zelfs voor haar. Inès van Arkel van de Universiteit Leiden improviseerde volledig en vertelde over het gebruik van een goede journalistendatabase. En de goede ervaringen die ze heeft met Meltwater.

Uit de discussie volgde verder nog dat:
Werk gepubliceerd moet zijn voor je het uit brengt!
En dat alles maatschappelijk relevant kan zijn, als je het maar goed verkoopt.

 

 

 

Impressie keynote Kellie Liket - Impressie keynote George Marshall - Impressie 01 - Impressie 02 - Impressie 03 - Impressie 04 - Impressie 05 - Impressie 06 - Impressie 07 - Impressie 08 - Impressie 09 Impressie 10 Impressie 11 Impressie 12

Terug naar overzicht van impressies

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren