Impressie van sessie 11

 

De impact van de Nationale Wetenschapsagenda:
terugblik en vooruitblik

Jeroen Wiegertjes (NEMO), Colette Bos (coörinator secretariaat NWA), Dimitri Mau Assam (art director NWA) en Martin Pronk (projectmanager en adviseur NWA)

 

Impact van de NWA. Bijdrage van wetenschapscommunicatie aan NWA. Terugblik, waar staan we nu, waar gaat het heen. Resultaat van NWA tot zoverre: Boek en website, investeringsagenda (1 miljard). 

Begin met stukje muziek van Miles Davis. Ook bij deze muziek van Miles Davis waren er eerst alleen contouren, waar 6 routes uit ontstonden. Zo ook bij NWA: er waren wel contouren maar ze wisten niet waar het heen ging. 

Er moest in korte tijd veel gebeuren en opgezet worden. Kern van NWA was verbinding en dwarsverbanden leggen. Bovendien was het doel ook om Nederland Internationaal hiermee op de kaart te zetten. Dit deden ze door te improviseren en experts te verzamelen. Kortom de klus gaan klaren. Korte doorlooptijd. Platte organisatie. In korte tijd branding van NWA. En dus bijvoorbeeld dus technisch zorgen dat site niet uit de lucht zou zijn na presentatie bij DWDD.

Resultaat is 140 clustervragen. En ook een tastbaar boek waarbij de clustervragen een gezicht krijgen door afbeeldingen. Impact ook internationaal: Minister Bussemaker heeft Engelse versie ook aan collega's in Brussel gegeven. Ook een tweede boek met portfolio's.

Waar staan we nu?
Digitale agenda met alle 11000 vragen die samenkomen in clustervragen en welke waar in terug te vinden is. Ook NWA voor scholieren en is een lesprogramma voor ontwikkeld.

25 Routes gevormd. Netwerken van mensen en ideeën om bepaalde thema's heen. kruisbestuiving tussen bijvoorbeeld wetenschap en topsectoren. Investeringsagenda voor interdisciplinair onderzoek die raakt aan de maatschappij. De huidige regering is klaar, nu dus afhankelijk van volgende regering of er financiering voor komt.
8 van 25 routes worden ook als experiment gebruikt om proces voor onderzoekslijn in gang te zetten. Niet zoals de huidige calls van NWO bijvoorbeeld. Maar nog niet duidelijk hoe dan precies.

Boegbeelden (personen) bij routes
Route 5. Ionica Smeets. Boegbeeld vanuit wetenschapscommunicatie. Maar zijn verder nog te weinig mensen van WTC sector betrokken. Wel kennisinstellingen en de NWO, VSNU, Vereniging Hogescholen etc. zijn nu hierin betrokken. 
Ionica doet samen met drie andere routes poging tot gezamenlijk plan voor wtc maar daar moeten dan wel investeringen voor gedaan worden.

Resultaten van routes tot nu toe: Verbinding en samenwerking tussen hogescholen en universiteiten en bedrijfsleven 

Waar is de publieke betrokkenheid?
Bijv door een Boek. Hoe zwaar is licht. Waarin 100 vragen worden beantwoord. En als resultaat en sessie in spui25 met publiek. Wordt mogelijke samenwerking met de Koninklijke Bibliotheken geopperd vanuit publiek.

Op website kun je via de vragen mensen op bepaalde onderwerpen uitnodigen. Bijv KNMI die de vragenstellers uitnodigde

JW: Hoeveel van 1 miljard is voor Wetenschapscommunicatie, hoeveel is daarvan is voor betrekken van publiek.
Geen harde cijfers. Kenniscoalities vinden elkaar maar belangen lopen uit elkaar. Helft van geld is in principe voor routes en andere helft voor de basis, talentontwikkeling.

Vraag vanuit publiek: hoe raken we als wtc aangesloten?
Meer connectie met WTC veld nodig. Als NWA praten met veld maar veld moet zich zelf ook melden bij NWA en de routes zelf benaderen.

En wat levert het voor de wetenschappers op om aan te sluiten bij routes?
Inspiratie en bredere verbinding. Manier om op een andere manier na te denken over valorisatie en impact.

Opmerking Maarten Okkersen van Museon. Proces is even belangrijk als de resultaten van het onderzoek. Iedereen mee eens.

 

Download de presentatie De impact van de NWA

 

Impressie keynote Kellie Liket - Impressie keynote George Marshall - Impressie 01 - Impressie 02 - Impressie 03 - Impressie 04 - Impressie 05 - Impressie 06 - Impressie 07 - Impressie 08 - Impressie 09 Impressie 10 Impressie 11 Impressie 12

Terug naar overzicht van impressies

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren